LED Power – Nordic lighting professional

PRODUKTPLANERING EFTER KUNDENS BEHOV

Produktplaneringen hos vårt företag är utformad så att vi alltid uppmärksammar kundens behov och erbjuder lösningar utifrån dem. Vårt kunniga team inom produktutveckling gör det möjligt för oss att planera en produkt från början till slutet. Fråga mer!

Produktplaneringen omfattar industriell formgivning, hantering av värme, anskaffning av olika typer av plast- och gjutverktyg, lämpliga komponentval och certifieringar.

HELTÄCKANDE SERVICE

Vid planering av belysningslösningar är det viktigt att uppmärksamma bl.a. följande utgångspunkter:

  • Ljuseffekt
  • Effektivitet
  • Energibesparing
  • Industriell formgivning
  • Material
  • Särskilda krav
  • LED-typ, ljusfärg och Ra-index

Med hjälp av vårt nätverk tar vi hand om våra kunders projekt ända från att produkten tillverkas fram till att slutprodukten är klar. Beställningar sköter vi oftast som projekt, utifrån kundens idéer och synpunkter.