LED Power – Nordic lighting professional

LED-LÖSNINGAR ERBJUDER EFFEKTIVITET MED MINDRE FÖRBRUKNING

Vi erbjuder progressiva LED-lösningar och -applikationer, med vilka du får till stånd effektivare lösningar med mindre förbrukning. Fråga mer!

falplan

Utöver detta erbjuder vi dig vi sakkunniga tjänster. Vi levererar ett brett spann av LED-enheter som kan användas till olika typer av installeringar och vars användningssyfte sträcker sig från arkitektonisk belysning till industriell formgivning, med hjälp av våra senaste utvecklingsidéer.