LED Power – Nordic lighting professional

ENERLIGHT OY ÄR ETT BELYSNINGSFÖRETAG SOM ERBJUDER MER EKOLOGISKA BELYSNINGSLÖSNINGAR

Enerlight Oy är ett belysningsföretag som tillhandahåller sina kunder energieffektiva LED-belysningslösningar. Vårt huvudkontor ligger i Finland, men vi är verksamma även i de nordiska länderna, Baltikum och Ryssland. Fråga mer!

LED-teknologi passar till många olika användningsändamål. Vi ser efter behoven hos slutkunden på ett övergripande sätt för att vi har att erbjuda de belysningslösningar som är allra bästa även för de användningsområden som är krävande. Vi planerar produkterna i Finland och monterar ihop dem med tidsenliga SMD-anordningar.

VERKSAMHETSPRINCIPER

Vi koncentrerar oss på industriell formgivning, försäljning och produktförvaltning. Våra kunskaper kring kraftelektronik och vår styrka kring skickligt ingenjörsarbete ger oss alla möjligheterna för att kunna planera och tillverka kundspecifika applikationer.

VISIO

Vi vill erbjuda ekologiskt hållbara men effektiva belysningslösningar. Vår vision är att kunna minska CO2-utsläpp på lång sikt. I det arbetet får vi hjälp av vårt effektiva partnernätverk.